Giờ mở cửa
7h30 - 18h
Địa chỉ
33 Tống Phước Phổ

Liên hệ

Home Liên hệ
Phone-Icon

Điện thoại

Vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

0941 846 846

Email-Icon

Email

Vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

baominhhome.vn@gmail.com

Map-Icon

Địa chỉ

Vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

33 Tống Phước Phổ, Hải Châu, Đà Nẵng

Mẫu liên hệ

Facebook messengerFacebook messenger